0903736668

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tài
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ LIỀN KỀ 

 • Chủ đầu tư: Melosa Khang Điền
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM

NỘI THẤT QUÁN CAFE

 • Chủ đầu tư: Anh Dũng
 • Địa điểm: Nhơn Trạch – Đồng Nai

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Hằng
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Quyên
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Vinh
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NỘI THẤT CĂN HỘ SÀI GÒN GATEWAY

 • Chủ đầu tư: Chị Phụng
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

 • Chủ đầu tư: Royal Group
 • Địa điểm: Quận 2 – TPHCM

NỘI THẤT BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh An
 • Địa điểm: Q. Bình Thạnh – TPHCM

NỘI THẤT SHOWROOM

 • Chủ đầu tư: Royal Group
 • Địa điểm: Quận 2 – TPHCM

NỘI THẤT CAFE KHÁCH SẠN

 • Chủ đầu tư: Huỳnh Tú
 • Địa điểm: Nha Trang

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

 • Chủ đầu tư: Huỳnh Tú
 • Địa điểm: Nha Trang

NỘI THẤT CH RICHSTAR RESIDENCE

 • Chủ đầu tư: Hoàng Phúc
 • Địa điểm: Q. Tân Phú – TPHCM

NỘI THẤT CĂN HỘ

 • Chủ đầu tư: Anh Thiện
 • Địa điểm: Quận 7 – TPHCM

NỘI THẤT BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Hiển
 • Địa điểm: Q. Thủ Đức – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Thanh
 • Địa điểm: Q. Tân Bình – TPHCM

NỘI THẤT BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Sơn
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NỘI THẤT  BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa điểm: Q. Thủ Đức – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Địa điểm: Quận 3 – TPHCM

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tuấn
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Sơn
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chú Tĩnh 
 • Địa điểm: Q. Bình Tân – TPHCM

NHÀ PHỐ LIỀN KỀ

 • Chủ đầu tư: Chú Bình
 • Địa điểm: Cần Thơ

QUÁN CAFE 

 • Chủ đầu tư: Anh Dũng
 • Địa điểm: Nhơn Trạch – Đồng Nai 
 • Diện tích: 276m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Anh Mạnh
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM
 • Diện tích: 121m2

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Luật
 • Địa điểm:Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 143m2

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Vũ
 • Địa điểm: Hóc Môn – TPHCM
 • Diện tích: 200m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Quyên
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM
 • Diện tích: 93,3m2

BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Tâm
 • Địa điểm: Bình Dương 

BIỆT THỰ 

 • Chủ đầu tư: Chị Duyên
 • Địa điểm: Bình Phước

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Chị Loan
 • Địa điểm: Long An

BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Dũng
 • Địa điểm: Đồng Nai
 • Diện tích: 167,4m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Cô Thu
 • Địa điểm: Quãng Ngãi
 • Diện tích: 192.5m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Chị Dung
 • Địa điểm: Long An
 • Diện tích: 300m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Chị Thuyên
 • Địa điểm: Quãng Ngãi
 • Diện tích: 114m2

KHÁCH SẠN – BIỆT THỰ LIỀN KỀ

 • Chủ đầu tư: Huỳnh Tú
 • Địa điểm: Nha Trang
 • Diện tích: 297m2

BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Đạm
 • Địa điểm: Hưng Yên
 • Diện tích: 330m2

BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Luật
 • Địa điểm: Kiên Giang
 • Diện tích: 138,2m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Hằng
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM
 • Diện tích: 74,3m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Dũng
 • Địa điểm: Nhơn Trạch-Đồng Nai
 • Diện tích: 54m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Anh Dũng
 • Địa điểm: Q. Bình Tân – TPHCM

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Thảo
 • Địa điểm: Q, Tân Phú – TPHCM

BIỆT THỰ

 • Chủ đầu tư: Anh Nghĩa
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 326,7m2

BIỆT THỰ 

 • Chủ đầu tư: Anh Hải
 • Địa điểm: Q. Thủ Đức – TPHCM
 • Diện tích: 296m2

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

 • Chủ đầu tư: Anh Tùng
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 378m2

BIỆT THỰ 

 • Chủ đầu tư: Anh Sơn
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM
 • Diện tích: 130m2

KHÁCH SẠN

 • Chủ đầu tư: Anh Tư
 • Địa điểm: Long An

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Luật
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 100m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Bình 
 • Địa điểm: Mộ Đức – Quãng Ngãi
 • Diện tích: 57,1m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Thăng
 • Địa điểm: Bình Tân – TPHCM
 • Diện tích: 62,3m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Thanh
 • Địa điểm: Tân Bình – TPHCM
 • Diện tích: 73,4m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tài
 • Địa điểm: Quận 12 – TPHCM
 • Diện tích: 119m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Khoa
 • Địa điểm: Long Xuyên – An Giang
 • Diện tích: 40m2

BIỆT THỰ 

 • Chủ đầu tư: Anh Nguyên
 • Địa điểm: Q. Tân Phú – TPHCM
 • Diện tích: 72,2m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Nhân
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 81,9m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Loan
 • Địa điểm: Quận 3 – TPHCM
 • Diện tích: 72m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Hiệp
 • Địa điểm: H.Bình Chánh – TPHCM
 • Diện tích: 58,8m2

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tuấn
 • Địa điểm: Quận 9 – TPHCM
 • Diện tích: 70,4m2

BIỆT THỰ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Luật
 • Địa điểm: Quận 7 – TPHCM
 • Diện tích: 176m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Hòa
 • Địa điểm: Quận 6 – TPHCM
 • Diện tích: 88m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chú Tĩnh
 • Địa điểm: Bình Tân – TPHCM
 • Diện tích: 173,4m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Phong
 • Địa điểm: Biên Hòa – Đồng Nai
 • Diện tích: 39,7m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Thăng
 • Địa điểm: Bình Tân – TPHCM
 • Diện tích: 60m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Thảo
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Diện tích: 129m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tiến
 • Địa điểm: Quận 1 – TPHCM
 • Diện tích: 56,5m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Chị Nhũ
 • Địa điểm: Quân 9 – TPHCM
 • Diện tích: 53,4m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tú
 • Địa điểm: Tân Bình – TPHCM
 • Diện tích: 72m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Phong
 • Địa điểm: Thủ Đức – TPHCM
 • Diện tích: 120m2

VĂN PHÒNG HOÀNG HÀ

 • Chủ đầu tư: Logistic Hoàng Hà
 • Địa điểm: Q.Tân Bình – TPHCM
 • Diện tích: 125,3m2

VĂN PHÒNG

 • Chủ đầu tư: Royal Group
 • Địa điểm: Quận 2 – TPHCM
 • Diện tích: 227,8m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Tùng
 • Địa điểm: Bình Thạnh – TPHCM
 • Diện tích: 52,7m2

NHÀ PHỐ

 • Chủ đầu tư: Anh Châu
 • Địa điểm: Bình Tân

QUY TRÌNH LÀM VIỆC  CỦA TÂN NGUYÊN

w

TIẾP NHẬN THÔNG TIN_TƯ VẤN MIỄN PHÍ

l

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CÔNG NĂNG

THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN _BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI THIẾT KẾ CHI TIẾT

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

HỖ TRỢ TƯ VẤN

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí !
 • Luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin và nhu cầu từ khách hàng 24/7.
 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tận tâm.

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 • Chăm chút tỉ mỉ từng khâu từ việc lên ý tưởng đến thiết kế và hoàn thiện công trình.
 • Luôn cởi mở, vui vẻ trong công việc cũng như giao tiếp khách hàng.
 • Tổ chức giám sát chặt chẽ, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Thực hiện bảo trì, bảo hành nhanh chóng, 
 • Luôn có nhiều chính sách khuyến mãi. 

CAM KẾT SẢN PHẨM

 • Giá cả luôn luôn cạnh tranh.
 • Thiết kế thật kĩ và chi tiết, sản phẩm hoàn thiện đúng chuẩn, đúng quy cách.
 • Đảm bảo thời gian thiết kế, thi công hoàn thiện đúng tiến độ.
 • Bàn giao bản vẽ, công trình đúng khối lượng, chất lượng như hợp đồng đã ký.
 • Tạo ra những sản phẩm thông minh, tinh tế và tiện dụng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN BÁO GIÁ

CÔNG TY KIẾN TRÚC NỘI THẤT TÂN NGUYÊN

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón chờ mọi yêu cầu của khách hàng

 • Địa chỉ : 102 Chu Văn An – P. Tân Thành – Q. Tân Phú – TP HCM
 • Email: xaydungtannguyen@gmail.com
 • Mã số thuế : 0312.574.708
 • Hotline: 0903736668
 • Website: xaydungtannguyen.com

CÔNG TY TÂN NGUYÊN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!

Tập thể kiến trúc sư Tân Nguyên mang tất cả tâm huyết và sáng tạo vào từng bản thiết kế, mong muốn của chúng tôi là mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

VỊ TRÍ TÂN NGUYÊN TRÊN GOOGLE MAP

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN